Opći uvjeti poslovanja i Izjava o povjerljivosti

Molimo vas da pažljivo pročitate Opće uvjete poslovanja korištenja web stranice www.crogold.com u svrhu dobivanja informacija uslugama koje se nude putem gore navedene web stranice.

Korištenjem internet stranice www.crogold.com zbog prikupljanja informacija o na stranici, potvrđujete kako ste upoznati s ovim Općim uvjetima poslovanja te kako ste s istima suglasni.

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

 • www.crogold.com – web stranica u vlasništvu Sky Medije
 • Web-stranica – www.crogold.com
 • Korištenje „crogold.com” – pristup stranici www.crogold.com radi dobivanja informacija o sadržaju iste

Opće odredbe

Web-stranica www.crogold.com (u daljnjemu tekstu: web-stranica) u vlasništvu je tvrtke Sky Media d.o.o. (u daljnjem tekstu Tvrtka). Daljnje informacije nalaze se ispod:

Pravo korištenja web stranice osobno je pravo korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole Tvrtke te prihvaća da Tvrtka nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka može uskratiti uslugu bilo kojem Klijentu u bilo kojem trenutku. Tvrtka zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune Korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika koje Tvrtka, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja od strane Korisnika.

Sporovi

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

Izmjena općih uvjeta

Tvrtka je ovlaštena bez prethodne obavijesti mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta poslovanja i druge podatke vezane uz Web stranicu kao i sav ostali sadržaj pod uvjetom javne objave na Web stranici. Korisnici su dužni prije svake posjete Web stranici pregledati sadržaj iste.

Intelektualno vlasništvo

Tvrtka je vlasnik svih sadržaja objavljenih na Web-stranici. Navedeni sadržaji smiju se koristiti samo u privatne i ne komercijalne svrhe te se ne smiju kopirati, reproducirati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog pristanka Tvrtke. Ako se sadržaj koristi u privatne i nekomercijalne svrhe, moraju se prenijeti sva upozorenja o odgovornosti i navesti ”Izvor:www.crogold.com”

Prilikom korištenja Web stranice Korisnici su dužni dati točne i važeće podatke, naročito prilikom ispunjavanja obrasca za prijavu. Suprotno postupanje ovlašćuje Tvrtku da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje Tvrtka nudi.

Ograničenje od odgovornosti

Tvrtka se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na Web-stranici. Za nenamjerne pogreške ne odgovaramo.

Tvrtka sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi Korisniku olakšali prikupljanje informacija tijekom posjeta.

Tvrtka nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu.

Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.

Tvrtka ne preuzima odgovornost za sadržaj, dostupnost, rad, zakonitost i istinitost sadržaja na Web stranici. Također, Tvrtka ne preuzima odgovornost za moguću štetu koja može nastati radi nemogućnosti pristupa Web stranici.

U slučaju da partner tvrtka ima problema te Tvrtka nije u mogućnosti spojiti se ili doći u kontakt sa partnerom, Tvrtka ne preuzima odgovornost za moguću nastalu štetu.

Zaštita osobnih podataka i politika privatnosti

Prema zakonu Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka, osobni podatak definiran je kao svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili podatak kojim se može identificirati osoba, utvrditi identitet izravno ili neizravno. Te podatke tretiramo kao osobne podatke.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Voditelj zbirke osobnih podataka dostupan je putem email adrese [email protected] ili na adresi sjedišta tvrtke.

Pravne osnove za obradu osobnih podataka sukladno propisima EU i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka su sljedeće:

 • kada ste pristali na obradu (privola),
 • kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora,
 • u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza,
 • u svrhu legitimnih interesa Tvrtke odmjerenih u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka,
 • kada je to potrebno u pravne svrhe.

Kada i kako crogold.com prikuplja podatke korisnika?

Tvrtka prikuplja podatke Korisnika samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze odnosno za koje postoji legitimni interes te za koje ima privolu Korisnika u svrhu informiranja, podrške i marketinga.

Tvrtka se obvezuje štiti osobne podatke Korisnika u skladu sa Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Korisnika.

Obrada osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu ili predstavlja ugovornu obvezu obavlja se održavanjem najviših standarda sigurnosti i poslovanja. Korisnik u svakom trenutku može izjaviti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje specifične situacije. Korisnik ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih podataka podataka.

Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite.

Ažurirajte vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim promjenama vaših kontaktnih podataka ili preferencija.

Kako korisnici mogu ažurirati, urediti ili obrisati svoje osobne podatke?

Tvrtka prikuplja podatke korisnika u skladu s propisima EU i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Svaki korisnik može u svakom trenutku:

 • zatražiti pristup svojim osobnim podacima i zatražiti ažuriranje osobnih podataka i eventualnih netočnosti
 • tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke
 • zaprimiti vaše osobne podatke koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj suglasnosti te se provodi na automatizirani način
 • zatražiti brisanje osobnih podataka korisnika te brisanje podataka za koje više ne postoji zakonska osnova za upotrebu. Budući da korisnici mogu zatražiti brisanje samo svojih osobnih podataka, radi zaštite korisnika možemo vas zatražiti provjeru identiteta prije provođenja zahtjeva
 • u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom
 • dati prigovor na svaku obradu (uključujući profiliranje) koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka
 • tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje.

Tvrtka može odbiti provođenje zahtjeva ako se time ugrožava privatnost korisnika ili drugih korisnika, ako primjena zahtjeva je suprotna zakonu, u izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), pravnih obveza ili prava i sloboda drugih.

Zahtjeve za pristup, ispravljanje ili brisanje podataka možete uputiti na:

[email protected]

Koliko dugo zadržavamo osobne podatke?

Podatke pohranjujemo i obrađujemo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.